Basisverzekering 2019

Ieder jaar wordt de inhoud van de basisverzekering samengesteld door de Overheid. Van het grootste deel van noodzakelijk zorg zijn (meestal volledige) vergoedingen hierin opgenomen. Bij diverse uitlopende zorgkosten wordt er een eigen risico en eigen bijdrage voor de verzekerde toegepast.

Het afsluiten van de zorgverzekering 2019 is verplicht, iedere Nederlander heeft de plicht om de basisverzekering af te sluiten. Alle zorgverzekeraars hebben andersom ook de plicht alle aanvragen te accepteren. Ook als je weet dat je enorm veel zorgkosten gaat maken zal iedere zorgverzekeraar je accepteren.

Vergoedingen uit de basisverzekering 2019

De meest voorkomende kosten en vergoedingen zijn:

basisverzekering
  • Alle huisarts bezoeken: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
  • Ziekenhuisopnames: wel eigen risico, geen eigen bijdrage
  • Spoedeisende hulp en huisartsenpost: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
  • Medicijnen: soms eigen bijdrage, geen eigen risico
  • Psychologische hulp: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
  • Kraamzorg: wel eigen bijdrage, geen eigen risico

Tot de 18 jarige leeftijd worden tandartskosten en fysiotherapie ook vergoed! Over fysiotherapie gesproken, er bestaat een lijst met chronische aandoeningen 2019. Valt jouw aandoening hieronder, kan kom je in aanmerking fysiotherapie behandeling vanuit de basisverzekering.

Toevoeging basisverzekering 2019

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het basispakket wederom wordt uitgebreid voor diverse behandelingen. Zoals gezegd is de basisverzekering voor 2019 een beetje aangepast. Alle zorg die in 2018 in de basisverzekering zit, zal in 2019 ook weer in de basisverzekering opgenomen zijn. Bovendien zijn er het afgelopen jaar een aantal wijzigingen aangebracht:
  • Volledige vergoeding voor 12 behandelingen voor artrose aan de heup en knie (oefentherapie).
  • Vergoeding zittend ziekenvervoer t.b.v immuumtherapie behandeling tegen kanker.
  • Verlaging eigen bijdrage WLZ 2019 van 12.5% naar 10%
  • Volledige dekking van kosten medicijnen voor: taaislijmziekte, hepatitis C, erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie voor verstopte darmen.

Eigen risico 2019

In het vergoedingen overzicht komt de term 'eigen risico' telkens weer naar boven. Bekijk alle mogelijkheden op de pagina eigen risico 2019. Het minimale en verplichte eigen risico is vastgesteld op € 385,-. Hierop zijn de zorgpremies allemaal op gebaseerd, vrijwillig kun je dit verhogen tot € 885,-. Dit is exact hetzelfde als in 2017 Maar waarom zou je dat doen? Wanneer je weinig zorgkosten verwacht te maken kun je kiezen voor de aller goedkoopste zorgverzekering.

Vrije artsenkeuze

vrije artsenkeuze

Hoewel de inhoud qua dekking bij iedere zorgverzekeraar identiek is geldt dat niet voor de 'vrije artsenkeuze'. De restitutiepolis bestaat uit volledige keuzevrijheid, terwijl voor de goedkopere naturapolis beperkingen zijn. Er is dan een selectie gemaakt uit ziekenhuizen en apotheken waarbij je terecht kunt. Maak je gebruik van een niet gecontracteerde zorgverlener dan betaal je daarvoor een eigen bijdrage.

Beoordeel deze website