Basisverzekering 2019

De inhoud van de basisverzekering wordt continue gewijzigd. Meestal met ingangsdatum van het nieuwe jaar wat ook weer gevolgen heeft voor de zorgpremie. De overheid heeft hierin een flinke vinger in de pap, ook ZN (Zorgverzekeraars Nederland), gemeenten en zorgverzekeraars zelf hebben hier inspraak in. Noodzakelijk zorg is opgenomen in de basiszorgverzekering, meestal betekent dit een volledige vergoeding voor behandelingen. Om de premie zorgverzekering 2019 niet te hard te laten stijgen is er gekozen om de patiënt mee te laten betalen. Duizenden behandelingen en medicijnen worden belast aan de verzekerde met het heffen van eigen risico en eigen bijdrage.

Het afsluiten van de zorgverzekering 2019 is verplicht, iedere Nederlander heeft de plicht om de basisverzekering af te sluiten. Alle zorgverzekeraars hebben andersom ook de plicht alle aanvragen te accepteren. Ook als bekend is dat je enorm veel zorgkosten gaat maken geldt er voor iedere zorgverzekeraar de acceptatieplicht.

Vergoedingen uit de basisverzekering 2019

De meest voorkomende kosten en vergoedingen zijn:

medicijnen uit apotheek in basisverzekering
 • Alle huisarts bezoeken: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
 • Ziekenhuisopnames: wel eigen risico, geen eigen bijdrage
 • Spoedeisende hulp en huisartsenpost: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
 • Medicijnen: wel eigen risico, soms eigen bijdrage
 • Psychologische hulp: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
 • Zwangerschap: wel eigen bijdrage, geen eigen risico. Kies dan ook voor de beste aanvullende zorgverzekering voor zwangerschappen.

Tot de 18 jarige leeftijd worden tandartskosten en fysiotherapie ook vergoed! Over fysiotherapie gesproken, er bestaat een lijst met chronische aandoeningen 2019. Valt jouw aandoening hieronder, dan kom je in aanmerking voor een flinke vergoeding vanuit de basisverzekering. Als je hiervoor in aanmerking komt betaal je logischerwijs niet meer voor je premie zorgverzekering. Omdat er een premiestijging is adviseren we zorgverzekering vergelijken 2019. Zowel de basispremie als aanvullende verzekeringen kun je vergelijken.

Toevoeging basisverzekering 2019

Op Prinsjesdag wordt jaarlijks bekend gemaakt wat de wijzigigen zijn in het basispakket. Wat nu bekend is dat ze zorgpolis wederom wordt uitgebreid voor diverse behandelingen. Zoals gezegd zijn er wijzigingen in de basisverzekering 2019. Vergoedingen voor zorg welke afgelopen jaar in de basisverzekering zitten, zijn in 2019 ook weer opgenomen in de basisverzekering. Bovendien zijn er het afgelopen jaar een aantal wijzigingen aangebracht:
 • Het lijfstijlinterventieprogramma (GLI) tegen overgewicht en obesitas opgenomen
 • Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) voor coma patiënten van 25 jaar en ouder vergoed
 • COPD patiënten met stadium II of hoger oefentherapie vanaf 1e behandeling vergoed
 • Zittend ziekenvervoer bij behandeling ook voor controles, consulten en onderzoek
 • Spinraza, Daratumamab, Maviret en Ribociclib (allen medicijnen) onder voorwaarden opgenomen
Er is 435 Miljoen Euro extra budget vrij gemaakt voor de wijkverpleging welke 4 jaar lang te besteden is. Dit zal dan ook ten goede komen voor veel hulpbehoevenden.

Wijzigingen basisverzekering 2019

 • Paracetamol, vitaminen en mineralen niet meer vergoed
 • Medicijn nivolumab (tegen huidkanker) niet meer vergoed
 • Eigen bijdrage medicijnen naar maximaal € 250,- per jaar
 • Borstcorrectie met AFT techniek komende 2.5 jaar vergoed
 • Hernia PTED behandelingen komende 11 maanden vergoed
 • BTW verhoging van 6 naar 9%

Eigen risico 2019

In het vergoedingen overzicht komt de term 'eigen risico' telkens weer naar boven. Bekijk alle mogelijkheden op de pagina eigen risico van de zorgverzekering 2019. Het minimale en verplichte eigen risico is ongewijzigd: € 385,-. Hierop zijn de zorgpremies allemaal op gebasseerd, vrijwillig kun je dit verhogen tot € 885,-, exact hetzelfde als in 2018. Maar waarom zou je het verplichte eigen risico vrijwillig opschalen? Heel simpel omdat je bij weinig zorgkosten kunt kiezen voor de allergoedkoopste zorgverzekering. De besparing is dan zo groot dat je mogelijk meer zorgtoeslag krijgt dan zorgpremie betaald.

Vrije artsenkeuze

vrije artsenkeuze

Hoewel de inhoud qua dekking bij iedere zorgverzekeraar identiek is geldt dat niet voor de 'vrije artsenkeuze'. De restitutiepolis bestaat uit volledige keuzevrijheid, terwijl voor de goedkopere naturapolis beperkingen zijn. Er is dan een selectie gemaakt uit ziekenhuizen en apotheken waarbij je terecht kunt. Maak je gebruik van een niet gecontracteerde zorgverlener dan betaal je daarvoor een eigen bijdrage.

Onze beoordeling: