Vergoedingen basisverzekering 2018

vergoedingen 2018
Op deze pagina staan de meeste voorkomende behandelingen en vergoedingen welke worden verwacht voor de zorgverzekering 2018. Het gaat dan alleen om de basisverzekering welke verplicht is. Vooral curatieve zorg is opgenomen in het basispakket. De zorgkosten zijn gericht op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke en psychische aandoeningen. Langdurige en intensieve zorg thuis of in een zorginstelling valt onder de Wet Langdurige Zorg en hebben geen invloed op de zorgverzekering.

De meest gedeclareerde vergoedingen voor 2018 staan hieronder vermeld.


Afvallen en dieet
 • 3 uur dieetvoorlichting met een medisch doel
 • Dieetpreparaten, na toestemming van je arts en zorgverzekeraar

 • Ambulancevervoer en traumahelikopter
  Hiervoor geldt een eigen risico van circa € 300,-.

  Anticonceptie
  Vergoeding voor voorbehoedsmiddelen voor vrouwen, het gaat dan o.a. de anticonceptiepil en het spiraaltje. Dit geldt tot de leeftijd van 21 jaar. Daarentegen zijn condooms niet opgenomen in het basispakket. Wil je dit wel, kies dan een uitgebreide zorgverzekering voor studenten.

  Bril en lenzen
  Enkel bij medische indicatie is er een vergoeding door de basisverzekering 2018. Dit is voor bril of lenzen bij een bijzondere oogafwijking of zeldzame sterkte. Aanvullend verzekeren kan iedereen, bekijk dan de vergoeding voor bril.

  Buitenland
  Ga je grensoverschrijdende activiteiten ondernemen, ben je dan bewust van hoe je zorg geregeld is. Niet spoedeisende zorg wordt enkel na toestemming van je zorgverzekeraar vergoed. Wel spoedeisende zorg wordt volgens marktconforme tarieven volledig vergoed. Voor medische kosten als het gevolg van wintersport, of andere uitdagende activiteiten, geldt er een beperking. Aanvullend verzekeren kan wel, bekijk hiervoor de zorgvergelijker 2018 waarin de buitenlanddekking is opgenomen.

  Ergotherapie
  10 volledige uren per kalenderjaar.

  Fysiotherapie
 • Onbeperkt behandelingen fysiotherapie in een ziekenhuis. Dit na een behandeling of operatie en op voorschrift.
 • Voor personen tot 18 jaar en personen van 18 jaar en ouder zijn er verschillende voorwaarden en een maximaal aantal behandelingen. Voor een uitgebreid overzicht zie de pagina: zorgverzekering 2019 met fysiotherapie.

 • Gehoor
  Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat. Er is geen vergoeding voor gehoorapparaten.

  Huisarts
  Bezoek, consult en behandeling bij de huisarts, er geldt geen gelimiteerde beperking.

  Hulpmiddelen en verbandmiddelen
  Diverse hulpmiddelen zoals krukken, en verbandmiddelen zoals een mitella, worden vergoed. Meestal geldt er wel een eigen bijdrage.

  Logopedie
  Hulp met spraak en ademhaling door logopedist.

  Medicijnen / geneesmiddelen
  Vergoeding voor alle geneesmiddelen welke zijn voorgeschreven door de huisarts, arts en specialist. Afhankelijk van het medicijn kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn. Vanaf 2018 worden medicijnen tegen taaislijmziekte, hepatitis C, erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie voor verstopte darmen ook vergoed.

  Psycholoog, psychotherapie en psychiater
  Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ).

  Tandarts en orthodontie
  Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt voor kinderen tot 18 jaar en ouder dan 18 jaar. Diverse behandelingen worden tevens ook door de basisverzekering vergoed. Een uitgebreid overzicht vind je op de pagina: tandartsverzekering 2019.

  Ziekenhuis
  Consulten, behandelingen, opname en operaties in het ziekenhuis, GGZ instelling of kliniek die vallen onder medisch specialistische zorg.

  Zorginstelling
  Langdurig, maar ook kortdurend verblijf in een zorginstelling. Zo wordt er zorg geboden voor personen welke, vanwege medische reden, nog niet naar huis kunnen na een ziekenhuisbehandeling.

  Zwanger
  Voor kraamzorg ben je ook beperkt verzekerd. Wel geldt er een beperking, maximaal 10 dagen en een eigen bijdrage van € 4,30 voor ieder uur. Om deze reden wordt er aan aanvullende zorgverzekering voor zwangerschap aanbevolen. Verloskundige zorg bij een bevalling thuis en bevalling in een ziekenhuis met een medische noodzaak zijn ook opgenomen in de basisverzekering.

  Overige vergoedingen basisverzekering 2018:

  • Onderzoek naar erfelijke afwijkingen
  • Behandelingen voor longziektes en spierziektes
  • MRI scan, CT scan en Echografie
  • Borstprotheses wanneer er geen borstgroei is (ook transgender)
  • Ooglidcorrectie bij hinder met zien
  • Stoppen met roken programma
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF), maximaal 3 pogingen
  • Bovendien zijn er veel vergoedingen in de zorgverzekering 2018 opgenomen voor 'speciale gevallen', bijvoorbeeld voor steunzolen, pedicure en podotherapie. Is er een medische noodzaak, of staat je aandoening op de lijst chronische aandoeningen? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor extra vergoedingen. Voor een volledig overzicht kijk je op de website van de Rijksoverheid.
  Goedkope Zorgverzekering 2019
  Beoordeel deze website